IK OF ADOPTIE OF BEIDE ?

Omdat adoptie gaat over het wegvallen van natuurlijke familieverbanden (afstand), iets dat vaak diep ingrijpt op het leven van geadopteerden, is de vraag naar (tijdelijke) hulp en ondersteuning in het adoptielevensproces een welkome aanvulling gebleken. Het is namelijk niet altijd eenvoudig om de complexe indrukken, ideeën, (heftige) emoties en gevoelens, die gepaard kunnen gaan met/door het geadopteerd zijn te begrijpen en de adoptie gerelateerde aspecten te onderscheiden van de meer persoonlijke karaktertrekken. Daarom is in de praktijk gebleken dat adoptiecoaching & counseling geen overbodige luxe is voor degenen die er naar op zoek zijn. In een aantal gevallen zelfs een noodzaak om in het leven te kunnen blijven (be)staan.

GEADOPTEERD ZIJN

Sommige geadopteerden verwarren succesvol in de samenleving geïntegreerd zijn met - vooral niet kijken naar dat wat je essentieel raakt. Alsof het enige criterium zou zijn dat als je sociaal-economisch geslaagd bent, geen gevoelens van verlorenheid mag hebben. Met andere woorden:

 

Vaak leiden geadopteerden, een soort dubbelleven; met het lichaam hier, maar met hun hart en de geest elders.

Dit zorgt in een groot aantal gevallen voor een soort gespletenheid dat soms 'schizofrene' trekjes vertoont. Vaak heb je als geadopteerde dat zelf niet door, of ben je in staat dit goed te verbergen voor jezelf of anderen. Niet vreemd als je bedenkt dat niemand je werkelijk begrijpt wat er in je omgaat en waar zou je met je verhaal ook naar toe moeten. Daar is nu een mogelijkheid toe. De Adoptiecoach voor Geadopteerden.