Geadopteerden, ooit geadopteerd uit diverse continenten, met diverse vragen, hebben inmiddels de weg naar de praktijk gevonden.

Een greep uit de de landen van herkomst.

Argentinië, Bangladesh, België, Brazilië, China, Colombia, Duitsland, Ethiopië, Frankrijk, India, Indonesie, Israël, Italië, Haiti, Nederland, Libanon, Madagascar, Polen, Sri Lanka, Suriname, Taiwan, Thailand, Verenigde Staten, Vietnam, Zwitserland, Zweden, Zuid-Korea etc.

Maar ook binnenlandse geadopteerden uit Nederland met een tak elders in Europa, of binnen Nederland zelf, vinden hun weg naar de adoptiepraktijk voor geadopteerden. Ook steeds meer adoptieouders komen langs voor consultatie en begeleiding.

Waarom komen mensen met adoptievragen naar de praktijk?

De vragen variëren enorm, maar zijn vaak samen te vatten in vijf belangrijke deelgebieden. Deze gaan met name over: Identiteit & Zoekvragen, (emotionele) Stabiliteit, Versterken en/of verwerven van een steviger positie in de samenleving, Relationele onderwerpen zoals liefde en seksualiteit en conflicten/moeilijkheden met betrekking tot het adoptiegezin of gezin van herkomst.

Vaak raken bovenstaande onderwerpen persoonlijke ervaringen die relaties vertonen met vijf individuele sociaal emotionele domeinen/onderwerpen waar veel geadopteerden mee te kampen hebben.

  • Blijven of vertrekken (niet kunnen of telkens verplaatsen/verhuizen)
  • Gevoel van figuurlijk/letterlijk tekort komen (waaronder criminaliteit en/of financiele problemen)
  • Het dempen van emoties (verslavingsgevoeligheden of zoeken naar continue afleiding)
  • Slechte, angstvallige of telkens wisselende relaties (waaronder een afstandelijke relatie tot het eigen lichaam en verstoorde seksuele verhouding(en) oa tot het eigen lichaam)
  • Grote moeite met verlies en/of rouwervaringen of deze geheel uit de weg gaan (waaronder uitstel gedrag, maar ook een groter gevaar voor suïcidaliteit (zelfdoding) en het 'angstvallig' of afstandelijke hechten aan de eigen kinderen.

De praktijk laat zien dat bovenstaande onderwerpen zich altijd in verhouding laten zien tot de elementen afstand, adoptie en autonomie en hoe deze geintegreerd zijn bij de betrokkene. Niet zelden een combinatie van factoren.

Meer weten? Kom gerust een keer langs voor een intake en kennismaking op de locaties, Amsterdam, Den Haag of Utrecht